Quins són els seus objectius?

Alcover Funciona és una eina de les persones del poble que pretén assolir els següents objectius:

  • La Dinamització econòmica del poble i de la nostra zona
  • La creació de llocs de treball i consolidar els que ja existeixen 
  • La conservació del territori, l’entorn i el patrimoni. 
  • La millora de la qualitat de vida i benestar de la població.

En quines ÀREES es treballa?

Qui guia aquest projecte?

El projecte és encapçalat pel director i soci de Xmas estratègia, Xavier Mas. En Xavier Mas és un professional en el món empresarial que va començar a dirigir i liderar projectes fa més de 25 anys. La seva filosofia de treball sempre ha estat la de fer participar i implicar a les persones relacionades amb el negoci, el projecte o el territori.

La seva empresa, Xmas estrategia, treballa en tres segments de clients:

  • L’organització, professionalització i expansió d’empreses, organitzacions i negocis, on treballa desde cooperatives, fundacions a empreses tant pimes com a mitjanes, tot i començar la seva trajectòria professional a grans grups empresarials.
  • L’emprenedoria, on col.labora amb plataformes i programes de diferents àmbits, desde promocionar negocis relacionats amb temes socials fins a emprenedors tecnològics.
  • La dinamització de territoris, que en aquest cas és, el projecte que farem al territori d’Alcover.

Xavier Mas, liderarà el projecte a nivell tècnic, per tal d’anar avançant en cada moment les etapes planificades i fer que es vagin assolint els objectius planificats, assessorarà a tots els emprenedors i empreses que tinguin una idea, inquietud o senzillament no trobin feina, per tal de transformar les seves possibilitats en llocs de feina i/o empreses, ja sigui micro empreses, com a empreses en potencial d’escalavilitat. També treballarà l’ámbit de l’empresa ja creada i en funcionament, sigui quin sigui el seu tamany i necessitat, per tal de consolidar i crear més llocs de treball, sempre desde el punt de vista de que els negocis han de ser rendibles i aportar valor als clients i el mercat.

Un altre àmbit que treballarem, és organitzar i professionalitzar el model turístic del municipi i totes aquelles organitzacions, associacions i altres entitats que volguin millorar.